Castioni kabelführungssysteme

Producerer kvalitets plast kabelrender i ny PP, der bl.a. er selvslukkende og UV-resistent men fri for brommerede flammehæmmere. Kabelrenderne lægges langs jernbanestrækninger, og bruges til at trække kabler i, men kan samtidig bruges som nødfortov.