Leverandører

Comacchio

Comacchio fra Italien fremstiller specialiserede boremaskiner fra mikro-bor, jordanker-bor, geotekniske bor, bor til borerigge, bor til minedrift og in-situ pælestøbning.

Comacchio borerig

Comaccchios borerigge og boremaskiner på lastbiler til fundering, vandboringer og jordbundsundersøgelser.