Comacchio borerig

Tags: Comacchio

Comaccchios borerigge og boremaskiner på lastbiler til fundering, vandboringer og jordbundsundersøgelser.

 • Comacchio GEO 601
 • Comacchio 001
 • Comacchio GEO 601
 • Comacchio Mc T Line001
 • Comamachio MC 22
 • Commachio CH 650
 • Commachio GEO 601
 • Commachio H2A1096
 • Commachio MC 15 4
 • Commachio MC 22A 1
 • Commachio MC 22A 3
 • Commachio MC 4D 1
 • Comacchio GEO 601
 • Comacchio 001
 • Comacchio GEO 601
 • Comacchio Mc T Line001
 • Comamachio MC 22
 • Commachio CH 650
 • Commachio GEO 601
 • Commachio H2A1096
 • Commachio MC 15 4
 • Commachio MC 22A 1
 • Commachio MC 22A 3
 • Commachio MC 4D 1
 • Comacchio GEO 601

 • Comacchio 001

 • Comacchio GEO 601

 • Comacchio Mc T Line001

 • Comamachio MC 22

 • Commachio CH 650

 • Commachio GEO 601

 • Commachio H2A1096

 • Commachio MC 15 4

 • Commachio MC 22A 1

 • Commachio MC 22A 3

 • Commachio MC 4D 1

Comacchios selvkørende boremaskiner er typisk monteret på rigge med larvefødder, der leverer hydraulikken. Boremaskiner til vandboringer kan også leveres til montering på lastbiler, ligesom boremaskiner til opgaver som jordforbedring og jordankre kan gravemaskinemonteres.

Anvendelse

 • Fundering
  • Jordankre
  • Borede pæle - Skruepæle - Mikropæle
  • Jordforbedring
 • Brøndboringer
 • Jordbundsundersøgelser
 • Kerneboringer
 • Miljø- og geotekniske boringer

Fordele

 • Stort modelsortiment
 • Tilpasses jeres behov

Video

Links