TypeSGF 800 SGF 1300 
Rendedybde 800 mm 1300 mm
Rendebredde 80 - 250 mm max 350 mm
Vægt 2.675 kg 4.615 kg
Krav til  maskine  
Trinløs transmission i kraftoverførslen
Kraftoverførsel 25.000 Nm 50.000 Nm
Ydeevne 150 HK 240 HK

 

Stehr

Stehr har mere end 30 års erfaring i at fremstille specialmaskiner til vejbyggeri og jordbehandling.

Med Stehrs rendefræser graves der hurtigt en rende på mellem 8 og 35 cm bredde i en dybde på op til 130 cm til nedlægning af f.eks. fiberkabler. Rendefræseren monteres på traktorens tre-punktsophæng. Kraftoverførselsakslen driver gravehjulet, gennem et reduktionsgear, med et meget højt moment.

Det er en billigere og i mange tilfælde bedre løsning end en selvkørende fræser. Der spares tid og brændstof ved at grave en rende der er helt ned til 8 cm smal frem for at grave med minigravere o.l., ligesom metoden ikke kræver så meget plads til den opgravede jord.

Anvendelse
  • Graver smalle, præcise render på op til 130 cm dybde
  • Ideelt til nedlægning af fiberkabler
  • Vandrør, kloakrør, elkabler
  • Dræn, separeringsmembaner, højtvandsbarrierer
Fordele
  • Billigere og stærkere end en selvkørende fræser
  • Mindre vedligehold end kædegravere
  • Præcise rendevægge (rendesider)
  • Direkte drev via overførselssakslen giver højt moment
  • Mindre brændstofsforbrug og forurening end rendegravere