Pietrucha

Pietrucha er en polsk virksomhed, der fremstiller specialiserede byggematerialer af plast.

Plastspuns fra Pietrucha kan anvendes til spunsvægge i moser, søer eller havneanlæg. Plastspuns er lavet af bæredygtige materialer og indeholder ikke giftige stoffer. De er korrosionsbestandige, UV resistente og uigennemtrængelige for f.eks. pæleorm.

Plastspuns kan nedrammes, vibreres, presses elle graves ned. Som hjælp til nedramning af f.eks. lange spuns kan anvendes en støttespuns af metal, som efter sætningen trækkes op igen og genanvendes. Plastspuns kan ligesom jernspuns, sikres med jordspyd og afsluttes med hammer. Desuden findes der specielle hjørneprofiler og midler til at gøre samlingerne mere vandtætte.

Anvendelse
 • Havne, damme, kanaler og vandløb
 • Stabilisering
  • Dæmninger og diger
  • Jordskråninger
  • Grøfter
  • Veje
 • Konstruktioner
  • Støttemure
  • Afstivningsvægge
 • Klimasikring
  • Kystsikring og højtvandsbarrierer
  • Naturgenopretning
  • Grundvandssikring
 • Inddæmning af forurening m.v.
Fordele
 • Levetid på 50 år
 • Produceres hovedsaglig af genanvendt hård PVC (hård PVC = ingen phthalater)
 • Kan leveres i forskellige farver
 • Vedligeholdelsesfrit
 • Ruster ikke
 • Angribes ikke af saltvand
 • Angribes ikke af pæleorm
 • Er resistent over for de fleste kemikalier
 • Er let at bearbejde
 • Meget lettere end stål og derfor mere håndteringsvenligt