Comacchio boring

Tags: Comacchio

Comaccchios borerigge og boremaskiner på lastbiler til fundering, vandboringer og jordbundsundersøgelser.

 • Comacchio GEO 601
 • Comacchio GEO 305
 • Comacchio GEO 601
 • Comacchio MC-T Line
 • Comacchio MC 22
 • Comacchio CH 650
 • Comacchio GEO 601
 • Comacchio MC-E 40
 • Comacchio MC 15
 • Comacchio MC 22A
 • Comacchio MC 22A
 • Comacchio MC 4D
 • Comacchio GEO 601
 • Comacchio GEO 305
 • Comacchio GEO 601
 • Comacchio MC-T Line
 • Comacchio MC 22
 • Comacchio CH 650
 • Comacchio GEO 601
 • Comacchio MC-E 40
 • Comacchio MC 15
 • Comacchio MC 22A
 • Comacchio MC 22A
 • Comacchio MC 4D
 • Comacchio GEO 601

 • Comacchio GEO 305

 • Comacchio GEO 601

 • Comacchio MC-T Line

 • Comacchio MC 22

 • Comacchio CH 650

 • Comacchio GEO 601

 • Comacchio MC-E 40

 • Comacchio MC 15

 • Comacchio MC 22A

 • Comacchio MC 22A

 • Comacchio MC 4D

Comacchios selvkørende boremaskiner er typisk monteret på hydraulisk drevne rigge med bælter. Boremaskiner til vandboringer kan også leveres til montering på lastbiler, ligesom boremaskiner til opgaver som jordforbedring og jordankre kan gravemaskinemonteres.

Anvendelse

 • Fundering og jordforbedring
  • Borede pæle
   • Kellystænger til forede borepæle
   • CFA
   • Displacement
   • Soilmixing
   • Mikropæle
  • Jordankre
 • Miljø- og geotekniske boringer
 • Minedrift
 • Brøndboringer
 • Geotermi og jordvarme

Produktlinier

CH-linie
CH modelrækken  består af selvkørende borerigge på bælter med førerhus, hvor der kan monteres det mest anvendte boreudstyr til borepæle, herunder Kellystænger, CFA (continous flight auger), displacement pæle og soilmixing, samt micropæle.

MC linie
Multifunktionsboreriggene i MC modelrækken kan udstyres med udstyr til fundering og jordforbedring. De største rigge i serien kan udføre de samme opgaver indenfor borepæle som i CH-linien. Derudover er der rigge i MC linien til arbejde under trange forhold, rigge med lang rækkevidde og rigge med fuld artikulation. MC-E modelrækken er boreudstyr til montering på gravemaskiner, herunder jordankre og mikropæle.

GEO linie
GEO modellerne til geoteknik og vandboringer på blandt andet svært tilgængelige steder

GEO-T linie
GEO-T modellerne er borerigge monteret på lastbiler til fortrinsvis geoteknik og vandboringer.

Fordele

 • Stort modelsortiment
 • Tilpasses jeres behov

Video

Links