Entreprenør produkter - Plastspuns

Plastspuns

Plastspuns

Pietrucha Plastspuns anvendes til bæredygtige og tætte spunsvægge i moser, søer eller havneanlæg.

Læs mere ...

Geonet

Geonet

Pietrruchas Geonet anvendes til jordforstærkning og stabilisering af bærelaget ved anlægsarbejder.

Læs mere ...